Pracovisko centrálneho manažmentu,
Národná teleprezentačná infraštruktúra
pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií,
Areál Technickej univerzity v Košiciach,
Letná 9, 042 00 Košicetelepresence@cvtisr.sk+421 917 733 479
videokonferencia : cvti144@tp.cvtisr.sk